Konsten att lyssna

Konsten att lyssna

Samtalskonst i vården. Samtalskonst för sjuksköterskor på fenomenologisk grund?Jennifer Bullington?Studentlitteratur 2018www.studentlitteratur.se

5 februari 2019

Jennifer Bullington är professor i psykosomatik, hennes bok vänder sig till blivande och verksamma sjuksköterskor. Det handlar om samtal på fenomenologisk grund, där ett steg mot ett öppet och utforskande samtal är att få syn på sina egna förutfattade meningar.

?Samtal är en viktig del i sjuksköterskans profession och har många syften: ta anamnes, informera, vara rådgivande, bjuda in till delaktighet och vara stöttande. I djupa samtal om döden visar forskning på svårigheter. Till exempel bristande empatiska färdigheter som gör det svårt att veta vad man ska säga, bördan av att veta något som patienten ännu inte vet, utmanande reaktioner hos patient eller anhöriga — som ilska, förnekande eller respektlöshet. ?

Enligt forskningen ökar samtalsträning kvaliteten på vård. Författaren understryker vikten av att utbildningarna erbjuder möjligheter att utveckla konsten att samtala.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida