Konsument får själv rapportera biverkningar

4 november 2005

I ett pilotprojekt i Uppsala uppmanas privatpersoner att rapportera misstänkta biverkningar av läkemedel och naturläkemedel direkt till Läkemedelsverket.

I dag rapporteras biverkningar bara av sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

– Internationellt sett fungerar det bra i Sverige. Samtidigt vet vi att det är en underrapportering, säger Gunilla Sjölin-Forsberg, chef för Läkemedelverkets biverkningsenhet.

För ett par år sedan utvärderades det svenska rapportsystemet för biverkningar. Där föreslogs just en konsumentmodell.

Konsumentrapportering förekommer i flera länder, bland annat i Danmark och Holland. Men erfarenheterna varierar. I Australien och Nya Zeeland har vissa biverkningar kunnat upptäckas tidigare och tydligare än med traditionell rapportering.

I Danmark fick de, åtminstone under det första året, in få rapporter från allmänheten. Hur det svenska försöket i Uppsala slår får framtiden utvisa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida