Kontroll avslöjade falsk sjuksköterska

I tio arbetade en mentalskötare som sjuksköterska i Piteå trots att han inte var legitimerad.

Mannen avslöjades när arbetsgivaren i samband med en omorganisation inom psykiatrin i Piteå gick igenom legitimationer och vilka kunskaper som krävs för de olika tjänsterna. Det visade sig då att mannen i tio år haft en tjänst som sjuksköterska trots att han saknar formell kompetens för detta.

– Det här är mycket allvarligt med tanke på patientsäkerheten, säger Gunnar Björklund, Vårdförbundet i Piteå.

Hoppade av utbildningen
Mannen är mentalskötare och började en sjuksköterske-utbildning för över tio år sedan. Han fullföljde den inte men erbjöds ändå och tackade ja till en tjänst som sjuksköterska inom psykiatrin. Om inte arbetsgivaren gjort den här kontrollen vid omorganisationen skulle han förmodligen ha fortsatt på den posten.

Den nuvarande verksamhetschefen Annika Stenman ser allvarligt på det som hänt och sjukhuset har anmält ärendet till Socialstyrelsen. Den utredning som har gjorts visar, enligt arbetsgivaren, att ingen patient kommit till skada.

Fallet har lett till att man gått igenom samtliga legitimationer vid sjukhuset samt de anställningsrutiner som funnits.

Mannen, som under alla de här åren varit medlem i Kommunal, finns inte längre kvar på sjukhuset.

Andra gången i år
Det här är andra gången på mindre än ett år som det avslöjas att någon arbetat som sjuksköterska utan rätt kompetens. I våras berättade Vårdfacket om en kvinna som under flera år arbetat både som undersköterska och sjuksköterska vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå – utan varken undersköterske- eller sjuksköterskeutbildning.

Några formella krav på att arbetsgivaren ska kontrollera att den som anställs har rätt utbildning finns inte. Lennart Rinder, chef för Socialstyrelsens tillsynsenhet, anser dock att arbetsgivaren ändå bör kräva att den som söker eller erbjuds en tjänst ska kunna visa ett dokument på sin utbildning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida