Kontroll över hela lönen

6 september 1999

Den gångna sommaren, med sin ljuvliga värme, var verkligen välbehövlig. Det var skönt att komma ifrån arbetet och det höga tempot ett tag. Och att hinna gå till biblioteket! Jag har tagit igen mycket läsande den här sommaren.

Men jag har också tänkt en hel del på den svenska sjukvården. En dag, mot slutet av min semester, hörde jag Ekot rapportera att det inte blev någon kris i sjukvården i sommar. Vårdpersonalen hade ställt upp och arbetat extra samtidigt som svenska folket varit ovanligt friskt, var några av förklaringarna. Det radioinslaget fick säkert en och annan arbetsgivare inom vården att luta sig tillbaka och tänka: Det fixade sig den här sommaren också!

Men sjukvårdspersonalen som tjänstgjorde i sommar vet hur det verkligen var. Visst, det fungerade tack vare färre patienter än väntat, men vad har det inte kostat av hårt arbete? Sjukvårdspersonal tillåter ju inte att det blir kaos. Vi arbetar hårdare och hårdare i stället.

Vårdkommissionen har i sommar lämnat en rapport som visserligen fick en hel del utrymme i medierna men som för sjukvårdens del gått spårlöst förbi. En positiv effekt är i och för sig att de kommentarer som följt på rapporten har gett Vårdförbundet rätt på flera punkter. Till exempel att organisationen inom den svenska sjukvården måste förändras och att vårdpersonalen måste ges inflytande över sitt arbete. Vi har hamnat i ett läge där alla säger samma saker och tycker ungefär lika – men ingen gör något.

Samtidigt finns det runt om i landet flera exempel på att positiva förändringar verkligen har ägt rum. På Mälardalens sjukhus i Eskilstuna har personalen på iva fått bestämma över både arbetstid och arbetsorganisation, och thoraxsjuksköterskorna i Umeå arbetar efter en särskild modell som ger dem inflytande över vilka tider de ska arbeta. Det går alltså att genomföra förändringar som ger personalen större självständighet och inflytande!

För detta spelar cheferna i vården en stor roll, deras kunnande och vilja att tänka i nya banor och förmåga att lyssna på de anställda. Men också alla sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker har en viktig uppgift, eller snarare möjlighet att påverka, genom att helt enkelt gå till cheferna och efterlysa förändringar av till exempel arbetsorganisation och inflytande över arbetstiden.

Visst kostar det på att göra så när arbetsbördan och stressen är stor. Men det kan faktiskt ge resultat och leda till en bättre verksamhet, förbättrade arbetsförhållanden och högre lön.

Och om ni får nej på er förfrågan – be om ett motiv till det svaret och sök råd och stöd hos den lokala avdelningen. Tillsammans kan vi lägga upp en strategi för hur vi ska gå vidare.

En annan sak jag funderat en hel del på är ob-
ersättningen inom hälso- och sjukvården. En förutsättning för sjukvård är ju att den bedrivs dygnet runt. Ändå ersätts den obekväma arbetstiden separat, utöver grundlönen. Och ob-ersättningen, alltså en del av din lön, förfogar arbetsgivaren över. Genom till exempel en omorganisation, där större delen av dina kvällar och helger plockas bort, kan du plötsligt förlora tusentals kronor i månaden. Arbetsgivaren skulle också kunna bestämma att du ska jobba fler helger, men färre timmar per dag. Din lönesumma blir densamma men för dig och ditt privatliv kanske det innebär en betydande uppoffring att arbeta fler helger.

Kanske är det dags att vi får en lön som speglar det anställningsavtal som den anställda gjort med arbetsgivaren och som omfattar den totala arbetstiden? Det skulle ge bättre förutsättningar för var och en att få kontroll över hela sin lön och att, i en förhandlingssituation, inte bara ha möjlighet att förhandla om grundlönen.

Visst kan kärleken till vårt yrke göra att vi, trots en hierarkisk och föga inspirerande arbetsorganisation och låga löner, är engagerade och professionella i varje ögonblick och hela tiden finns där för patienterna. Men vi måste också se till att vara tydliga mot arbetsgivarna genom att tala om vilka förändringar som måste göras för att vi ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt.

Och Vårdförbundet kommer att stötta er i detta, genom råd och kunskap, samt genom de ständiga kontakter vi har med arbetsgivare, politiker och medier.

Jag ser fram emot ett spännande samarbete!

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida