Köp varor som är rättvisemärkta

Miljontals människor världen över arbetar under orimliga arbetsförhållanden. Enligt FN-beräkningar finns det till exempel cirka 200 miljoner barn mellan fem och femton år som lönearbetar och över 30 miljoner som slav- eller tvångsarbetar.

16 juni 1997

Många organisationer har på olika sätt försökt förbättra de utsattas arbetsförhållanden. Ett har varit rättvisemärkning som i dag finns i ett tiotal länder och som nu också kommer att införas i Sverige med stöd av TCO, LO, bistånds- och konsumentorganisationer, Rädda barnen och kristna organisationer.

I vår kan du som konsument stödja idén genom att köpa rättvisemärkt kaffe. Efter hand kommer märkningen också att införas för bland annat te, socker, kakao och bananer.

Rättvisemärkning innebär en garanti för att en vara är tillverkad under förhållanden som lever upp till grundläggande värden om demokrati och mänskliga rättigheter, till exempel rätt för löntagarna att organisera sig fackligt. Barnarbete får inte förekomma. Producenter som vill få sina varor rättvisemärkta anmäler sin produkter till speciella internationella register. Genom märkningen knyter uppköparna långsiktiga avtal direkt med producenterna.

TCO har gett ut skriften Dags att handla – rättvisemärkning ger dig chansen för dig som vill veta mer.

Socialklausuler – en väg till mänskliga rättigheter heter en annan TCO-skrift om mänskliga rättigheter. I den tas TCOs och den internationella fackföreningsrörelsens förslag till socialklausuler upp. Tanken är att man ska främja mänskliga rättigheter i arbetslivet genom att med handelssanktioner straffa länder som bryter mot dessa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida