Köper utbildning för sjuksköterskor

8 juni 1998

GÖTEBORG. Sahlgrenska universitetssjukhuset har börjat ett långsiktigt arbete för att lösa sjuksköterskebristen, genom att i höst köpa 30 utbildningsplatser. Vilken skola som ska få uppdraget är oklart, upphandling pågår i samarbete med Vårdförbundets lokala avdelning. De 30 platserna kommer att ligga utanför berörd skolas ordinarie utbildningskvot.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida