Kort om böcker

9 augusti 2004

ADHD/DAMP – en uppdatering
Vanna Beckman (red)
(Studentlitteratur 2004);

Att leva med reumatoid artrit – en reumatisk folksjukdom
(Reumatikerförbundet 2004);

Omvårdnad och omsorg i massmedia – professionella mediemöten
Jörgen Lundälv
(Studentlitteratur 2004);

Invärtesmedicin
Lars Pavo Hedner (red), 8:e rev upplagan
(Studentlitteratur 2004);

Behandling av depressionssjukdomar. En systematisk litteraturöversikt (volym 1-3)
Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2004

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida