Kort om böcker

11 april 2005

Kropp och genus i medicinen
Birgitta Hovelius och Eva E Johansson (red)
(Studentlitteratur 2004);

Livsstil, kost och reumatoid artrit
Lars Sköldstam (Studentlitteratur 2004);

Patientdata – brist och överflöd i vården
Mats Utbult (red) med flera (Carelink, Vinnova med flera 2004);

Boken om team. En kunskapsöversikt om team och teamarbete inom hälso- och sjukvården
Eric Carlström och Johan Berlin (Landstingsförbundet 2004);

Socialförsäkringsboken 2004.
Årets tema: Kvinnor, män och sjukfrånvaron
(Riksförsäkringsverket 2004)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida