Kort om böcker

6 maj 2005

Svensk rättspsykiatri. Psykisk störning, brott
och påföljd
Lars Lidberg & Nils Wiklund (red) (Studentlitteratur 2004, andra omarbetade upplagan);

Multisjuklighet hos äldre. Analys, handläggning och förslag om Äldrevårdscentral
Gunnar Akner (Liber 2004);

Akut psykiatri
Jan-Otto Ottosson med flera (Liber 2004, tredje omarbetade upplagan );

Kvalitativa intervjuer
Jan Trost (Studentlitteratur 2005, tredje omarbetade upplagan);

Vaccinationer i skolan.
Tidskriften Skolhälsovård 2/ 2004-2005 (Gothia)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida