Kort om böcker

6 januari 2006

Fire dager – om å fjerne et øye
Norsk bok med patientberättelser om att förlora ett öga. Birgitta H. Svensson (red) (Kolofon 2004, www.kolofon.com);

Vård vid hjärtsvikt
Anna Strömberg (red) (Studentlitteratur 2005);

Välkommen älskade barn. Om Downs syndrom till nyblivna föräldrar
Katarina Moen Lindberger (red) (Svenska Downföreningen 2005);

Om organisation
Bengt Karlöf och Fredrik Helin Lövingsson (Svenska förlaget 2005);

Åldersupproret
Ludvig Rasmusson (Natur och Kultur 2005)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida