KORT OM BÖCKER

3 november 2006

Sjuka barn. Handbok för småbarnsföräldrar
Markus Perlhagen (ICA bokförlag 2006);

Mat för hjärnan
Charlotte Erlanson-Albertsson (ICA bokförlag 2006);

Vätsketerapi
Hans Hjelmqvist och Henga Haljamäe (red)
(Liber 2006);

Tänk om jag är knäpp. Om ångest, panik, fobier och tvångstankar
Christina Gustavson (ICA bokfölag 2006);

Etik och ansvar i sjukvården ? från sinnelag till situation
Tore Nilstun, Anita Lundqvist och Rurik Löfmark
(Studentlitteratur 2006)

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida