Kort om Böcker

4 januari 2008

Den ojämlika hälsan. Populärvetenskaplig kunskapsöversikt
Berit Nygård
(Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 2007)

Mat för gravida och ammande
Gunilla Lindeberg och Marie Löf
(Albert Bonniers förlag 2007)

Fetma. Från gentill samhällspåverkan
Anna-Karin Lindroos och Stephan Rössner (red)
(Studentlitteratur 2007)

Praktisk geriatrik
Lars-Olof Wahlund (red)
(Liber 2006)

Att forma vår framtid.
Bioteknikens möjligheter och problem
Ulf Görman, Carl-Gustaf
Andrén & Göran Hermerén (red)
(Nordic academic press 2007)

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida