Kort om böcker

3 oktober 2008

Patientens rättigheter. Handbok för ombud och vårdpersonal
Lars-Åke Johansson
(Thomson förlag 2008)

Relationer som hjälper
Alain Topor
& Marit Borg
(Studentlitteratur 2008)

Det brustna kvinnohjärtat – om kvinnors hjärt-kärlsjukdomar
Karin Schenk-Gustafsson
(Prisma 2008)

Pediatrisk vård och specifik omvårdnad
Marie Edwinson Månsson
och Karin Enskär
(Studentlitteratur 2008,
2:a rev uppl)

Patientundervisning
Birgitta Klang Söderkvist red
(Studentlitteratur 2008, 2:a rev uppl)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida