Kort om böcker

4 december 2008

Perioperativ vård – att förena teori och praxis
Lillemor Lindwall och Iréne von Post
(Studentlitteratur 2008, 2:a rev upplagan)

Iktyos – en handbok för dig som vill veta mer
Agneta Gånemo (Beställs från författaren agneta@ganemo.se , 0431-283 80 eller 070-725 67 88.)

Magen. Bakterier, buller och brak
Peter Benno, Ingemar Ernberg med flera.
(Karolinska institutet university press 2008)

Familjeplanering. Preventivmetoder, aborter och rådgivning
Viveca Odlind, Marc Bygdeman och Ian Milsom
(Studentlitteratur 2008)

Vårdkommunikation i teori och praktik
Rolf Stål (red), (Studentlitteratur 2008)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida