Kort om böcker

30 maj 2008

Inkontinens hos äldre kvinnor. Råd till sjuksköterskor och omvårdnadspersonal
Ulla Lönn & Pia Carlson
(Gothia 2008)

 

Lycka & lidande. Begrepp, metod och förklaring
Bengt Brülde
(Studentlitteratur 2008)

 

Brunetter och blondiner. Sex, relationer och tjejer i det mångkulturella Sverige
Margareta Forsberg
(Studentlitteratur 2008)

 

Barns rätt i hälso- och sjukvård
Gustav Svensson
(Studentlitteratur 2008)

 

Långvarig smärta
Ulf Jakobsson (red)
(Studentlitteratur 2008)

 

Traumatologi
Sten Lennquist (red)
(Liber 2008)

 

Medicinboken. Vård av patienter med invärtes sjukdomar
Nils Grefberg och Lars-Göran Johansson (red)
(Liber 2008)

 

Insikt och beteende på barnets nivå
Anne Vibeke Fleischer och Lise Merrild
(Studentlitteratur 2008)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida