Kort om böcker

30 december 2009

Nära & kära. Att möta och bemöta anhöriga i äldreomsorgen?
Margareta Norrman & Kristina Fröling
(Gothia 2008)??

Narkotikamissbruk. Debatt, behandling och begrepp?
Eva Johansson m fl (red)
(Studentlitteratur 2009)??

Helt överens! Handbok i hållbar kommunikation?
Eva Grundelius
(Uppsala Publishing house 2009)??

Vår barnläkarbok?
Hugo Lagercrantz& Salomon Schulman
(Karolinska institutet University Press 2009)??

Medicinska sjukdomar?
Elsy Ericson &Thomas Ericson
(Studentlitteratur 2008, 3:e uppl.)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida