Kort om böcker

3 april 2009

Melanom. Sol, skugga och vår hud
Yvonne Brandberg med flera
(Karolinska institutet university press 2008)

Lev med din kropp. Om acceptans och självkänsla
Ata Ghadari och Thomas Parling
(Natur & Kultur 2009)

Läkemedels-beräkning med interaktiva övningsuppgifter
Birger Hagren
(Studentlitteratur 2008)

EKG i klinisk praxis
Olle Pahlm
(Studentlitteratur 2008)

Självskadebeteende – forskning, behandling och metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos unga
(Stiftelsen Allmänna barnhuset 2008)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida