Kort om böcker

1 september 2009

Psykiatri?
Jörgen Herlofsonmed flera (red) (Studentlitteratur 2008)

Psykiatri?
Jan-Otto Ottosson(Liber 2009, 7:e uppl 2008)???

Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad?
Svensk sjuksköterskeföreningRed. Ewa Idvall(Gothia förlag 2008)??

Rätt och fel. Introduktion till moralfilosofi?
James Rachels och Stuart Rachels
(Studentlitteratur 2008)??

Lungmedicin?
Thomas Sandström och Anders Eklund (red)
(Studentlitteratur 2008)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida