Kort terapi räcker för barn

6 september 2017

Några få timmars behandling med ögonrörelseterapi eller kognitiv beteendeterapi kan räcka för att bota barn som lider av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Det visar en ny studie av svenska och holländska forskare.

?I studien ingick 103 barn och ungdomar mellan 8 och 18 år som varit med om allvarliga trauman. Vid ögonrörelseterapi får patienten aktivera de traumatiska minnena och samtidigt fokusera på behandlarens finger som pendlar fram och tillbaka. Exakt hur terapin fungerar är inte klarlagt. Tidigare forskning har visat att vuxna med PTSD kan behandlas med ögonrörelseterapi.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida