Kortare arbetstid med full lön

Ett nytt nattarbetstidsavtal i Gävleborg innebär att de som arbetar 73 procent får 100 procents lön.

Orsakerna till det nya avtalet är flera. Dels har det varit svårt att rekrytera nattpersonal, dels vill arbetsgivaren i besparingssyfte göra sig av med de olika arbetstidsmodeller som har införts runt om i länet. Dessutom har man sett till arbetsmiljön – hur mycket den enskilde orkar för att kunna återhämta sig efter arbetet.

Det nya avtalet innebär att den som arbetar i genomsnitt 26,67 timmar natt i veckan (det motsvarar 73 procent av en heltid) får 100 procents lön.

I överenskommelsen ingår också att ersättningen för obekväm arbetstid tas bort måndag-torsdag.

– Vi tycker att det är ett bra avtal. Även om ob-tiden försvinner innebär det en lönehöjning för nattarbetande jämfört med det centrala avtalet, säger Gunilla Nordström, Vårdförbundets ordförande i Gävleborg.

Det nya avtalet har förhandlats fram av både Vårdförbundet och Kommunal och gäller hela landstinget.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida