Kortare arbetstid på Danderyds sjukhus

7 oktober 2002

I september startade ett ettårigt projekt med förkortad arbetstid på förlossningen på Danderyds sjukhus i Stockholm, bland annat för att underlätta rekryteringen. Veckoarbetstiden sänks från 38,25 till 36 timmar för både barnmorskor och undersköterskor. Dessutom får alla var femte vecka en dag för egen kompetensutveckling som är till gagn för verksamheten.

Projektet berör all dagpersonal. Nattpersonalen fick för drygt ett år sedan sin arbetstid förändrad så att 75 procent räknas som heltid.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida