Kortison i små doser räddar liv vid septisk chock

11 oktober 2004

Långtidsbehandling med kortikosteroider kan minska dödligheten hos patienter som har varit utsatta för allvarlig blodförgiftning eller septisk chock. Det visar en systematisk översiktsartikel och metaanalys gjord av franska, tyska och amerikanska forskare.

Patienter som får låga doser hydrokortison (mindre än eller lika med 300 mg per dygn) i fem dagar eller mer har större chans att överleva blodförgiftningen än de som inte får hydrokortison. De små mängderna av hydrokortison gör
att risken inte ökar för gastroduodenala blödningar,
superinfektioner eller hyperglykemi.

Källa: British Medical Journal 2004; 329:480.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida