»Kortsiktigt att söka personal utomlands«

Den internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN, anser att varje land borde försöka lösa sin egen brist på sjuksköterskor.

4 mars 2002

ICN konstaterar att sjuksköterskor alltid velat och alltid kommer att vilja ha möjlighet till utveckling och karriär, både i hemlandet och utomlands.

Men bristen på sjuksköterskor är ett växande globalt problem. Världshälsoorganisationen, WHO, menar att det även handlar om en misshushållning av sjuksköterskor.

Den lösning som en rad länder väljer – att värva sjuksköterskor från andra länder – är kortsiktig, anser ICN. Lösningen borde i stället vara att länderna ser över sin hälso- och sjukvård och möjligheterna att i första hand lösa de problem som leder till att inhemska sjuksköterskor väljer att lämna yrket.

Enligt ICN beror sjuksköterskebristen på en rad samverkande faktorer. Mer kvalificerade behandlingsmöjligheter kräver högre utbildad personal. Nya arbetstillfällen uppstår i en växande primärvård och i den privata sektorn, där till exempel läkemedelsföretag kan erbjuda bättre löner och arbetsförhållanden. Det blir fler äldre som kräver behandling och vård samtidigt som färre unga söker in på utbildningen. Utbrändhet är en annan bidragande orsak, säger ICN.

I ett dokument med principer för sjuksköterskor som ICN arbetat fram talas bland annat om friheten att flytta till annat jobb, även i ett annat land; att inte utsättas för diskriminering; rätt till lika lön för arbete av lika värde; skydd mot falsk, och undanhållande av, korrekt information; tillgång till heltidsarbete och skydd mot våld och sexuella trakasserier.

I ICN den internationella sjuksköterskeorganisationen ingår medlemsorganisationer från 123 länder, däribland RCN från Storbritannien och svenska Vårdförbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida