Korttidsterapi hjälper våldtagna

"Team för våldtagna kvinnor" erbjuder kris- och korttidsterapi och efter tio samtal kan våldtäktsoffren gå vidare i sina liv.

1 december 2003

Socionomen Monica Mardell och psykologen Lyyli Lattu har under ett par års tid mött 120 våldtagna kvinnor i samtalsterapi. De flesta har varit mellan 20 och 25 år och för de flesta hade det gått några år sedan de utsattes för våldtäkten. Bara 25 procent av kvinnorna har anmält övergreppet till polisen eller sökt hjälp i sjukvården.

– Många förtränger upplevelsen och behöver hjälp både med att anmäla brottet och med att söka psykoterapeutisk hjälp, säger Lyyli Lattu.

Tio samtal räcker
Team för våldtagna kvinnor startades 2001 som ett projekt på Kriscentrum för kvinnor i Stockholm. Från årsskiftet blir verksamheten permanent. Monica Mardell och Lyyli Lattu, som båda är legitimerade psykoterapeuter, erbjuder kvinnorna kris- och korttidsterapi. Målet är att våldtäkten inte ska fortsätta att dominera deras liv. En utvärdering av verksamheten visar att det räcker med omkring tio samtal för att kvinnorna ska kunna lämna övergreppet bakom sig, berättar de.

– En våldtäkt är en inre upplevelse som ska betraktas som ett trauma. Det är ett sår som inte syns, säger Lyyli Lattu.

Att bli utsatt för en våldtäkt utmanar tilltron till omvärlden, grundtryggheten och självbilden. Den rädsla som väcks innebär att kvinnor måste begränsa sina liv. Många känner skuld och skam över att de utsatt sig för en situation som gjorde övergreppet möjligt, och många försöker att förtränga känslorna. Det kan göra det svårt för vårdgivare att avgöra om den de möter är en människa i kris.

Kvinnor som förtränger våldtäkten och inte anmäler den eller söker hjälp, löper större risk än andra för att utveckla symtom som drogmissbruk, depression, ångest eller posttraumatiskt stressyndrom.

Kunnigare poliser
Få av de kvinnor som Monica Mardell och Lyyli Lattu mött har känt sig kränkta i mötet med sjukvård och polis. Innebörden av det trauma en våldtäkt innebär och hur kvinnor beter sig när de blivit utsatta är en kunskap som både poliser och sjukvårdspersonal har tagit till sig, berättar de. Detsamma gäller inte domare och åklagare. En rättegång upplevs av många kvinnor som ytterligare ett övergrepp.

Under 2002 anmäldes 673 våldtäkter i Stockholms län. I hela landet anmäldes omkring 2 184, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet.

– Bara 200 förövare fälldes för våldtäkt. Det är inte fler än tio procent och det visar att den nuvarande lagstiftningen är ett större skydd för förövaren än för kvinnan, säger Monica Mardell.

De flesta våldtäkter begås inomhus och av en man som kvinnan är bekant med eller har en relation till. Endast omkring tio procent är så kallade överfallsvåldtäkter av en okänd förövare. Det är dags att rasera myten om att det är en avvikande man som begår våldtäkt, anser de båda terapeuterna från Kriscentrum för kvinnor.

LÄSTIPS:
Wennstam K. Flickan och skulden. Stockholm:
Albert Bonniers Förlag, 2002.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida