Bemanning

Kostnaden för hyrsjuksköterskor ökar

Kostnaden för hyrsjuksköterskor ökar
Kostnaden för inhyrd vårdpersonal står för nästan fyra procent av personalkostnaderna. Bild: Istock

Under pandemiåren har kostnaden för hyrpersonal i vården skjutit i höjden. Läkarna står för den största delen, men sjuksköterskornas del ökar mest.

Kostnaden för inhyrd personal inom regionernas vård steg till att utgöra 3,9 procent av de totala personalkostnaderna under 2021. Det visar den senaste statistiken från arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Enligt SKR har ökningen ett tydligt samband med det stora behovet av vårdpersonal under pandemin.

Ökningen jämfört med året innan ligger på 0,3 procentenheter av de totala personalkostnaderna. Totalt ökade kostnaderna för inhyrd personal med 12 procent, från 5,6 miljarder till 6,3 miljarder kronor.

Samtidigt ökade kostnaderna för den egna personalen med 4,3 procent.  

– Under 2021 har hälso- och sjukvården varit tungt belastad samtidigt som sjukfrånvaron varit stor. Utöver nyanställningar har inhyrd personal varit ett av flera nödvändiga verktyg för att hantera det ansträngda läget. Ett minskat beroende av inhyrd personal är viktigt för patienternas kontinuitet och för medarbetarnas arbetsmiljö,  säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKR, i ett pressmeddelande.

Under 2021 har pandemins effekter på många sätt blivit tydligare än under 2020, då andelen hyrpersonal minskade för första gången på flera år. 2021 har trycket på covid-vården varit fortsatt stort, parallellt med den planerade vård och som tidigare skjutits upp. Dessutom har de ökade sjukskrivningarna lett till stor personalbrist. När vaccinationerna inleddes behövde många regioner hyra in sjuksköterskor.

Inom den somatiska vården ökade kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor med 28 procent och för inhyrda läkare med 14 procent. I primärvården ökade kostnaderna för inhyrd personal med totalt 5,7 procent, och i psykiatrin med 4,9 procent.

Regionerna har arbetat i flera år med att begränsa beroendet av inhyrd personal. Under 2022 planerar regionerna att genomföra en gemensam upphandling av hyrpersonal i vården. Syftet är att minska kostnaderna, kunna ställa tydligare krav och säkerställa kvaliteten.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida