Kostnaderna för reumatiska sjukdomar ökar kraftigt

Samhällets utgifter för reumatiska sjukdomar har stigit med 30 procent, visar en ny rapport från Hälsouniversitetet i Linköping. Artros är en av de sjukdomar som ökar.

10 september 2003

 

I dag kostar de reumatiska sjukdomarna samhället 36 miljarder, men bara fem miljarder kronor går till vård och läkemedel. Resten är kostnader för sjukskrivningar, förtidspensioner och sjukbidrag.

 

Störst andel indirekta kostnader har diagnoserna fibromyalgi/mjukdelsreumatiska värktillstånd och artros/spondolys ? för fibromyalgi är 94 procent av totalkostnaderna utgifter för produktionsbortfall.

 

Reuma 2003

Det är Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) som tagit fram uppgifterna på uppdrag av Reumatikerförbundet. Rapporten bygger på siffror från 2001. Sedan förra rapporten ? som hade siffror från 1997 ? har kostnaderna stigit med 30 procent, främst på grund av högre kostnader för förtidspensioner och sjukbidrag.

 

 

Rapporten presenterades vid Reuma 2003, Reumatikerförbundets tvärfackliga konferens som hållits på Lidingö nu i veckan.

 

 

Reumatikerförbundet startar i höst en utbildning av artrosinformatörer efter samma modell som de RA-informatörer (RA=ledgångsreumatism) man redan utbildar sedan flera år. Informatörerna är aktiva patienter, tränade i att lära ut ledundersökningar, som deltar i utbildningen av läkare och annan vårdpersonal och samtidigt förmedlar sina egna erfarenheter av att leva med en reumatisk sjukdom.

 

Artros av idrottsskador

400 000 personer i Sverige är drabbade av artros. Med årliga samhällskostnader på 12,5 miljarder kronor är det en av de mest kostnadskrävande reumatiska sjukdomarna. Förr var artros en sjukdom som mest drabbade äldre men den har nu blivit allt vanligare i yngre åldrar, främst på grund av det ökande antalet idrottsskador.

 

Med hjälp av artrosinformatörer ska artros på grund av idrottsskador förebyggas och vården och rehabiliteringen vid artros bli bättre. Allmänna arvsfonden har gett Reumatikerförbundet 1,4 miljoner kronor i utbildningspengar och Fitzer Foundation 250 000 kronor till utbildningen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida