Kostråd i stället för läkarbesök

Skolsköterskan koncentrerade sig helt på flickans magbesvär och missade därför rätt diagnos.

Skolsköterskan konstaterade att den elvaåriga flickan ofta hade besvär med trög mage och bara hade ökat marginellt i längd och vikt de två senaste åren. Redan som nioåring hade hon varit kortare och vägt mindre än hon borde ha gjort.

Elvaåringen hade varit hängig, trött och slö under en längre tid och en utredning på sjukhus en månad senare visade att flickan led av en mycket svår underfunktion av sköldkörteln. Hjärtpåverkan konstaterades och hormonnivåerna gick inte att mäta.

Flickans mamma anmälde skolsköterskan till Ansvarsnämnden. Hon konstaterar att dröjsmålet med diagnosen gör att flickan måste medicinera dagligen med tillväxthormon och läkemedel som ska förhindra puberteten, att hon kommer att bli kortare än hon skulle ha blivit och att skolarbetet blivit lidande.

Sjuksköterskan skrev i sitt yttrande att hon känner till att hypothyreos kan yttra sig i minskad tillväxt och har ingen förklaring till att hon inte reagerade och kontaktade skolläkaren utan nöjde sig med att ge flickan kostråd utifrån magproblemen.

Ansvarsnämnden konstaterar att magbesvär och hämmad tillväxt hos barn är tydliga symtom på underfunktion av sköldkörteln och att en korrekt handläggning hade varit att ombesörja en snabb läkarundersökning.

Det var visserligen ett rimligt antagande att det var besvären med magknip och trög mage som hade lett till den hämmade tillväxten, anser nämnden, men påpekar samtidigt att dröjsmålet med diagnosen gör att flickan beräknas bli tio centimeter kortare än hon annars skulle ha blivit och dessutom tvingas medicinera med tillväxthormon.

Ansvarsnämnden ger skolsköterskan en varning. Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 1384/04:a6).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida