Kraftig ökning av hiv-smittade unga kvinnor

Varje år smittas fyra miljoner människor och varje dag dör 8 000 personer. Aids är fortfarande av vår tids ödesfrågor, och en grupp som drabbas speciellt är unga kvinnor. Det konstarerar biståndsorganet Sida i en ny rapport som läggs fram samtidigt som en stor internationell aidskonferens inleds i Kanada.

14 augusti 2006

I rapporten sägs att över 40 miljoner människor bär på viruset och att situationen är speciellt allvarlig i Afrika söder om Sahara, men att en växande trend också är tydlig i Asien och Östeuropa.

? Trots över 20 års kamp är aids fortfarande en av vår tids stora ödesfrågor, säger Lena Ekroth, chef för Sidas hiv/aids-sekretariat.

Fler och fler unga kvinnor drabbas

Utvecklingen är speciellt allvarlig när det gäller kvinnor. Av de cirka tio miljoner som bär på viruset i Afrika söder om Sahara är 75 procent kvinnor. Och bara i Sydafrika har andelen hivsmittade kvinnor i åldrarna 15-24 år på bara tre år ökat från 5 till 17 procent.

? Fattigdom och ojämlikhet mellan kvinnor och män är några av de viktigaste förklaringarna. Kvinnorna är mer utsatta för smittoriskerna. I grunden handlar det om att män har större social, ekonomisk och politisk makt än kvinnor, säger Lena Ekroth.

Föreslår en rad åtgärder

I Sida-rapporten, som tagits fram i samarbete med sektionen för socialmedicin och global hälsa på universitetet i Lund, föreslås ett antal åtgärder för att motverka att fler kvinnor drabbas. Där talas bland annat om bättre tillgång till utbildning och information om sexualitet, reproduktiv hälsa och rättigheter, anpassad till ålder och kultur, och effektiva handlingsplaner mot det könsbaserade våldet. Dessutom måste diskriminering av smittade bekämpas och rättsskyddet för särskilt utsatta grupper förbättras.

25 000 deltar i internationell konferens

Rapporten har lagts fram samtidigt som en internationell aidskonferensen inletts i Toronto, Kanada. Syftet är att de cirka 25 000 deltagarna ska utbyta erfarenheter och kunskap och gemensamt trappa upp kampen mot hiv-epidemin.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida