Kraftigt utökad förskrivningsrätt i England

Det brittiska hälsodepartementets förslag att låta sjuksköterskor fritt skriva ut läkemedel inom sina specialistområden är värt att ta efter tycker Socialstyrelsen.

29 november 2005

– Det låter jättebra. Jag skulle vilja att även vi i Sverige provar en liknande modell.

Så kommenterar Socialstyrelsens medicinalråd Claes Tollin det brittiska hälsodepartementets förslag att i princip ge alla sjuksköterskor, och farmacevter, i England fri förskrivningsrätt inom sina respektive specialistområden.  

– En sjuksköterska på en diabetesmottagning borde rimligtvis kunna förlänga exempelvis en insulinordination hos en välinställd patient, tycker han.  

Motarbetas inte förslaget av parlamentet börjar den nya lagen gälla någon gång under våren 2006.

Tre uppfyllda villkor

Precis som i Sverige kan engelska sjuksköterskor med förskrivningsrätt i dag skriva ut ett mycket begränsat antal läkemedel. Enligt det nya förslaget ska de i princip kunna skriva ut allt som finns medtaget i den engelska motsvarigheten till svenska Fass.

I praktiken kommer dock förskrivningsrätten att begränsas beroende på var sjuksköterskan är verksam. En diabetessjuksköterska kommer exempelvis att kunna skriva ut insulin men inte astmaläkemedel.

– Vi diskuterar just nu med de brittiska sjusköterske- och barnmorskeorganisationerna hur de nya reglerna ska fungera i praktiken, säger hälsodepartementets presstaleskvinna Sally Aldous.

Tre villkor ska vara uppfyllda för att en sjuksköterska i England ska få förskrivningsrätt. Hon ska ha arbetat som sjuksköterska i minst tre år, hon ska ha genomgått en speciell utbildning i förskrivningsrätt, och den medicinskt ansvariga läkaren på den enhet där hon arbetar ska ha gett sitt tillstånd.

Bra för patienten

Det brittiska läkarförbundet BMA har reagerat negativt på det nya lagförslaget. Men enligt Sally Aldous välkomnas det av många av de praktiserande läkarna.

Mary Söderholm är kursansvarig för kurser i förskrivningsrätt för sjuksköterskor vid Karolinska institutet i Stockholm. Hon representerar även nätverket för sjuksköterskor inom klinisk farmakologi.

– Kanske skulle fri förskrivningsrätt för sjuksköterskor vara en framkomlig väg även i Sverige. Det skulle vara till gagn för patienterna som då skulle kunna använda sjuksköterskans förskrivarkompetens inom många olika specialiteter, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida