Krångel i vården – ett problem på flera plan

Många lagar och föreskrifter och alla krav på dokumentation var några av de saker som togs upp vid ett seminarium om krångel i vården på Vårdstämman i Älvsjö i dag.

20 april 2005

En rad talare tog upp frågan om krångel i vården ur olika aspekter. Socialstyrelsens generaldirektör Kjell Asplund redovisade undersökningar från Kungälv och Västmanland som visade att sjuksköterskor bara ägnar en dryg tredjedel av sin tid åt direkt patientarbete. ?Bovarna? var, enligt undersökningarna, bland annat mycket dubbeldokumenterade, att det finns bristande rutiner för dokumentationen och att det tar orimligt lång tid att leta efter information i system som inte är samordnade.

Men, sa han, mycket händer nu. Och han pekade på Socialstyrelsens arbete med att bland annat minska antalet förordningar och förenkla dem, att ta fram en skrift om delegeringar och att utveckla en ändamålsenlig dokumentation.

Brist på samordning

Flera talare pekade på bristen på samordning. Carl-Axel Palm, vårdchef på Stora Sköndal i Stockholm, efterlyste en enda lag för vård och omsorg av äldre och funktionshindrade, i stället för som nu två. Då skulle man bland annat kunna samordna journaler och tillsyn, sa han.

Vårdförbundets vice ordförande Anna-Karin Eklund menade att krånglet inte bara gäller mellan huvudmän utan också mellan till exempel kliniker och inom kliniker. Hon redogjorde också för tankarna i förbundets modell för hur vården ska organiseras, 3V, och hur det skulle kunna påverka krånglet samt talade om behovet av gemensamma begrepp och gemensam terminologi.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida