Krav för bättre psykvård

10 juni 2003

Det ska bli möjligt att bedöma kvaliteten på vård, stöd och service som ges till personer med psykisk störning. Vårdförbundet håller nu på att ta fram ett dokument med kvalitetskrav för den psykiatriska vården.

Vårdförbundets projektgrupp består av sjuksköterskor som är verksamma inom landstingets eller kommunens psykiatriska verksamhet. Hittills har projektgruppen formulerat kvalitetskrav inom elva olika områden som till exempel bemötande, tillgänglighet, rehabilitering och läkemedelshantering.

Dokumentet planeras vara färdigt i slutet av året och vänder sig till både beslutsfattare och vårdpersonal.

Under arbetets gång har projektgruppen kunnat konstatera att det är svårt att enas om begreppen. Ska det heta patient, brukare, vårdtagare, person eller individ. Och vad är det i så fall »individen« lider av? Psykisk ohälsa, psykisk störning, psykisk sjukdom eller funktionshinder finns på förslag.

? Det skulle vara en fördel att hitta ett begrepp eftersom dokumentet ska vända sig till alla personer som i någon form tar del av den psykiatriska verksamheten, men det kan bli svårt. Kanske måste man ändå använda olika begrepp i olika sammanhang, säger Agneta Schröder, projektledare på Vårdförbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida