Krav på kunniga handledare

Krav på kunniga handledare

Arbetsgivare som inte prioriterar handledar­utbildning för sina anställda bör inte ta emot studenter, anser Vård­förbundet.

Vårdförbundet tänker driva frågan om krav på handledarutbildning ännu hårdare. Arbetsgivare som inte ger sina anställda handledarutbildning bör helt enkelt inte ta emot några studenter, enligt ett ställningstagande från förbundets kongress.

Idén kommer från början från Vårdförbundet Student som ser det som en stor framgång att Vårdförbundets kongress ställer sig bakom kravet på handledarutbildning. Studentordföranden Viviana Lundberg hoppas att studentorganisationen nu ska kunna driva den här frågan med ännu större kraft.

För detta är viktigt. Även i år visar Vårdförbundet Students årliga vfu-kartläggning bland förbundets studerandemedlemmar att de som har en handledare med handledarutbildning får en bättre upplevelse av praktiken.

Ett annat resultat som upprepar sig är att många studenter saknar reflektion under den verksamhetsförlagda utbildningen, vfu:n. Det handlar inte bara om att handledarna inte har tid att reflektera, utan också om kvaliteten på reflektionen.

— Många kan fråga ”hur har dagen varit”, men de flesta vet att den frågan är stängd och inte öppen för någon bra reflektion. Här tror vi att det spelar stor roll om handledaren har utbildning och rätt kompetens för att handleda, säger Viviana Lundberg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida