Krav på legitimation för skolsköterskor

Krav på legitimation för skolsköterskor
Foto: Istockphoto

Sedan en gymnasieskola utnyttjat lagens kryphål och anställt en undersköterska som skolsköterska kommer nu krav på att rollen klargörs.

Undersköterskan anställdes i höstas vid en gymnasieskola i Östhammar. De hänvisade till att skollagen inte kräver en viss utbildning.??

— Det är chockerande. Nu måste departement och statliga myndigheter definiera i lagstiftningen att skolsköterska avser en legitimerad sjuksköterska med adekvat utbildning, säger Agnetha Fredin, ordförande i Riksföreningen för skolsköterskor, som tillsammans med Svenska skolläkarföreningen står bakom kravet.?

Föreningarna konstaterar att begreppet skolsköterska inte förekommer i hälso- och sjukvårdens regelverk, trots att det finns krav på att den som exempelvis hanterar läkemedel ska vara legitimerad sjuksköterska. För att ordinera vaccin krävs specialistutbildning.?

— Rektorn menade att skolsköterskor inte vaccinerar på gymnasiet. Men många nyanlända är inte vaccinerade och skolsköterskan får börja från början, säger Agnetha Fredin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida