Krav: Socialstyrelsen måste lyssna

Krav: Socialstyrelsen måste lyssna
— Om undersköterskorna delar på hela jobbet behövs färre sjuksköterskor. Men till vilket pris för patienterna? undrar Päivi Vilkkavaara. Foto: Alexander Donka

Läkemedel. Päivi Vilkkavaara rasar mot Socialstyrelsens ?förslag att slopa delegeringsförbudet i akutsjukvården. ?Hon skrev en debattartikel och fick stort gensvar: ?150 sjuksköterskor skrev under på en kväll.?

5 oktober 2016

Oron för patienterna och den pressade vårdpersonalen driver henne att höja rösten. Hon är en av sjuksköterskorna bakom den landsvida vårdmanifestationen nyligen och direkt efter den tog hon och sjuksköterskan Charlotta Dickman tag i nästa brännande fråga: Socialstyrelsens förslag till ny läkemedelsföreskrift.

??Socialstyrelsen anser att undersköterskor ?i akutvården i många fall har tillräcklig kompetens för att handha läkemedel, precis som de redan gör i hemsjukvården. ?

Men Päivi Vilkkavaara håller inte med — och hon är långt ifrån ensam. I hennes stora facebookgrupp för specialistsjuksköterskor oroar sig kolleger från alla landsändar över patientsäkerheten.?

Många jobbar tätt ihop med undersköterskor och är fulla av respekt för deras kunskap. Men sjuksköterskornas erfarenhet är inte att undersköterskorna har sin kompetens inom farmakologi.??

Sjuksköterskorna förstår inte heller ?vad som skulle bli effektivare genom delegering.

— Socialstyrelsens förslag är häpnadsväckande. Läkemedlen är inte bara en arbetsuppgift, att ställa fram en kopp tabletter på rätt bord. Behandlingen kräver att sjuksköterskorna sätter sig in i varje ny patients sjukdomar och dagsaktuella tillstånd.

Päivi Vilkkavaara och Charlotta Dickman skrev en debattartikel tillsammans med några i facebookgruppen. Och behövde inte vänta på stöd — in vällde 150 namnunderskrifter på en kväll.?

— Socialstyrelsens förslag visar hur långt ifrån verkligheten på golvet de är. I dag är det bara de akut svårt sjuka som får ligga kvar på sjukhus, och ytterst få har bara några tabletter Alvedon till behandling. ?

Debattartikeln är publicerad i Svenska Dagbladet och Aftonbladet och delas flitigt på nätet.?

— Vi behöver få uppmärksamhet för frågan. Allmänheten har inte insett att patientsäkerheten på akutsjukhusen är hotad. I dag har vi högskoleutbildade sjuksköterskor som granskar ordinationer och gör i ordning och ger läkemedlen.

Socialstyrelsens föreskrift gör verklighet av förslag från den statliga utredningen om effektiv vård. I den och i en förstudie framkom att regioner och landsting tycker att delegeringsförbudet hindrar dem från att till fullo utnyttja personalens kompetens på sjukhusen. Skillnaden mellan hemsjukvård och akutsjukvård ansågs inte längre så stor.

— Det är ofattbart att de inte utvärderar först hur det fungerar i hemsjukvården. Socialstyrelsen ansvarar för patientsäkerheten. Det här förslaget är helt ovetenskapligt. Skillnaden på akutsjukhusen är just att patienterna är akut sjuka och att det är bråttom.

Päivi Vilkkavaara är själv anestesisjuksköterska och jobbade fram till nyligen på Karolinska universitetssjukhuset, men i dag frilansar hon, mest i Norge. ?

Hon har frågat Socialstyrelsen hur de hamnat så långt ifrån professionen i förslaget. Myndigheten svarade att förslaget var förankrat hos sjuksköterskorna, som ingått både i en arbetsgrupp och en referensgrupp.?

— Då är frågan hur mycket deras åsikter blivit respekterade?

?Päivi Vilkkavaara tycker att de andra delarna i förslaget är okontroversiella och kan förbättra för patienterna. Desto mer förvirrande är det att Socialstyrelsen mitt bland förändringarna trycker in att det inte längre är ett krav att sjuksköterskor iordningställer och ger läkemedlen, anser hon.?

— Ska minskad kompetens ge högre patientsäkerhet?

??Kommunal har också sagt att undersköterskorna har tillräcklig kompetens. Päivi Vilkkavaara tycker att det är beklagligt att Socialstyrelsen lyckats ställa vårdens yrkesgrupper mot varandra.?

— Jag är också besviken på Kommunal som går emot sjuksköterskornas fack och inte visar respekt för vår vilja, säger hon.?

Läkarförbundet har inte berättat om sina åsikter om förslaget offentligt ännu.

Detta har hänt

  • Socialstyrelsen kom i juni med ett förslag till ny läkemedelsföreskrift. Remisstiden går ut den 15 oktober.
  • Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening och Barnmorskeförbundet vänder sig emot en punkt i föreskriften; att delegering av iordningställande och administration av läkemedel blir tillåtet i slutenvården. Sjuksköterskornas organisationer kräver att säkerheten i hemsjukvårdens läkemedelshantering utvärderas först.
  • En undersökning av Socialstyrelsen visar att läkemedelshantering är det riskområde som avvikelserapporteras mest i 94 procent av kommunerna. I 58 procent av kommunerna var läkemedelshantering den vanligaste orsaken till vårdskada.
  • Allt fler kommuner i Stockholm tar bort delegeringarna av mediciner till hemtjänstpersonal (11 av 26 kommuner). De anses inte patientsäkra och kommunerna får inte betalt för att sköta läkemedlen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida