Kräv tydlighet vid tuffa besked

Ge personalen möjligheten att få direkta svar på sina frågor, och kräv tydlighet från ledningen när arbetstidsmodellerna sägs upp och missnöjet stiger.

10 november 2009

Det anser Merja Nyholm, avdelningschef på centralintensiven, Civa, på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Sjukhusledningens beslut att riva upp alla arbetstidsmodeller har rört upp starka känslor och för att i möjligaste mån undvika ryktesspridning fick personalen på Civa möjlighet att tidigt ställa sina frågor om vad beslutet skulle innebära. Kunde inte Merja Nyholm svara på dem såg hon till att rätt person i ledningen gjorde det.

–?Det är viktigt att frågorna inte filtreras på vägen vilket de ofta gör i en linjär organisation.

För att missförstånd ska undvikas anser hon också att man som första linjens chef ska kräva att information som kommer från ledningen ska vara skriftlig, från början av processen till slutet.

På Civa har den nya arbetstidsmodellen medfört att tre sjuksköterskor har sagt upp sig, då de nya villkoren skulle innebära mer arbete för mindre lön. Merja Nyholm har full förståelse för deras beslut och för den övriga personalens ilska, men sjukhusledningens beslut är redan fattat och avdelningsledningen kunde inte påverka det.

–?Är man chef måste man jobba konstruktivt med fakta och se vad förändringen kommer att innebära. Jag är vald för att utföra ett uppdrag, vad jag tycker som person är ointressant.

En chef som inte kan stå för konsekvenserna av ett beslut bör hoppa av sitt uppdrag, på­pekar hon.

(Detta är en artikel ur tidningen Liv nr 5/09.) 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida