Kräver stopp för utarmningen

Flera talare på ICN-kongressen tog upp globaliseringen och många var bekymrade över följderna av sjuksköterskebristen världen över.

Virginia Hendersen-talaren doktor Sheila Tlou konstaterade att den sjuksköterskeflytt till i-världen som situationen i utvecklingsländerna lett till innebär en fruktansvärd utarmning som får en förödande effekt på Afrikas hälsosystem.

– Det är en svårt konflikt, sa ICN:s avgående ordförande Kirsten Stallknecht. Å ena sidan vill vi att sjuksköterskor ska ha samma rätt att flytta och skaffa sig bättre villkor och möjligheter till förkovran som andra har.

– Å andra sidan återvänder många av dem aldrig hem med sina nya kunskaper och utvecklingsländerna går miste om sina sjuksköterskor.

Dessutom pågår det en mycket aggressiv rekrytering av specialistsjuksköterskor från fattiga länder till en del rika.

Kirsten Stallknecht anser att det inte är rimligt att Karibien, som behöver sina sjuksköterskor, tappar dem till usa, eller Afrika till England, eller Filippinerna till Nya Zeeland och Australien, så som sker i dag.

Filippinerna utbildar dessutom specialistsjuksköterskor direkt för export. De pengar emigranterna skickar hem innebär eftertraktade tillskott och valuta för landet. Men invandrade sjuksköterskor får ofta sämre villkor.

Kirsten Stallknecht tog ett exempel från Danmark där skandinaviska sjuksköterskor arbetar som chefer, engelska hamnar mitt emellan och filippinska lägst i hierarkin, med sämre lön och kortare semester. Norge nämnde hon också som exempel på »bad guys« i sammanhanget.

– Sjuksköterskor i de rika länderna måste trycka på sina regeringar för att få stopp på trafiken, sa hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida