Kris i Hälsingland

6 mars 2000

GÄVLEBORG. »Landstingets beslut om sjukhusorganisation för Hälsingland har aldrig accepterats av vare sig anställda eller befolkning. Det grundade sig dessutom på ohållbara kalkyler. Resultatet har nu visat sig i en dåligt fungerande
sjukvårdsorganisation, en usel arbets- och patientmiljö samt ett skenande budgetunderskott«. Så skriver Vårdförbundet i Gävleborg i en kommentar till landstingsledningens uttalade förvåning över att budgeten för Hälsinglands sjukhus förra året gick med 46 miljoner kronor minus utöver det budgeterade och
godkända underskottet på 77 miljoner. Vårdförbundet kräver nu att pengar skjuts till eller att sjukvårdsstrukturen omprövas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida