Kritik mot omorganisation

5 oktober 1998

DALARNA. Landstinget i Dalarna har beslutat att primärvården ska föras från den särskilda centrala primärvårdsstyrelsen till områdesstyrelserna. Vårdförbundets lokala avdelning som protesterade när förslaget lades, är fortfarande lika kritisk. Allt för mycket i beslutet är diffust, till exempel vem som har arbetsgivar-
ansvaret, menar avdelningen. Landstinget har dock gått Vårdförbundet till mötes genom att låta förbundet vara med i en arbetsgrupp (och därmed få möjlighet att påverka den slutliga utformningen) som ska se över konsekvenserna av beslutet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida