Kritik mot utbildningsförslag

Vårdförbundets systerförbund i Norge, Norsk Sykepleierforbund (NSF), är mycket kritiskt till ett nytt förslag till sjuksköterskeutbildning.

I det förslag till förenkling av ramplanen som norska Universitets- och högskolerådet skickat ut på remiss föreslås bland annat att det inte längre ska behövas både medicinsk och kirurgisk praktik. Dessutom sägs att antalet av lärare handledda praktikveckor ska minskas från 32 till 24 veckor.
– Vi bidrar gärna till en förenkling, men accepterar inte försämringar. Så här kraftiga förändringar av praktiken kan leda till allvarliga konsekvenser för patienterna. Praktiska studier under god handledning är avgörande för att sjuksköterskan i framtiden ska kunna möta de krav som finns. Risken är stor att vi genom förslaget får sjuksköterskor med brister i både kompetens och kunskap, säger Erik Bårdseng, vice ordförande i NSF.

”Obegripligt”

Erik Bårdseng är också kritisk mot att praktik i mödravård och förebyggande hälsovård inte längre ska vara obligatorisk.
– Stortinget har precis behandlat folkhälsofrågan där det förebyggande hälsoarbetet betonas speciellt. Sjuksköterskorna både har och kommer att ha en central och viktig funktion inom det området. Utifrån detta är det då obegripligt att man i utbildningsförslaget sviker den fokuseringen, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida