”Kritiken mot oss är felaktig”

Kungliga vetenskapsakademien (KVA) kritiserar Vårdalstiftelsens sätt att sköta sin ekonomi. Men stiftelsens verkställande direktör, Ewa Ställdahl, hävdar att kritiken är felaktig och att KVA borde ha haft en dialog med styrelsen.

Eva Ställdahl säger att finansförvaltningen sköts av professionella förvaltare på Nordea och att Vårdalstiftelsens styrelse och finanskommitté noggrant har följt hur tillgångarna placerats. Tyvärr syns det bara i protokollen från styrelsens möten. Och det är bara på den punkten Ewa Ställdahl är självkritisk.

– Vi borde ha redovisat vår finansförvaltning i årsredovisningen på ett tydligare sätt.

Hotad forskning 

Ewa Ställdahl är orolig för vårdforskningens framtid, men inte på grund av Vårdalstiftelsens krympande tillgångar. Allvarligare är att staten ger allt mindre anslag till forskning.

– Hela samhällsekonomin är ett hot mot vårdforskningen, säger hon.

Vårdalstiftelsen startade 1994 med hjälp av pengar från löntagarfonderna och beräknas upphöra 2014. En möjlighet att få tillgångarna att räcka längre är att upphöra tidigare, föreslår KVA. Något som också tillbakavisas av Ewa Ställdahl.

– Vi kan ge ett fortsatt gott stöd till vård- och allergiforskningen de kommande tio åren, även om stödet till enskilda forskningsprojekt blir mindre än under de första åren, säger hon.

Sjunkande forskningsstöd

Vårdalstiftelsens kapital har på ett par år minskat från 538 miljoner kronor till omkring 380 miljoner. 1996 beviljades drygt 19 miljoner till patientnära vårdforskning, 2002 hade det sjunkit till omkring 8 miljoner. Den mer organisatoriskt inriktade hälso- och sjukvårdsforskningen fick drygt 17 miljoner 1996 och 3,5 miljoner år 2002.

Ewa Ställdahl säger att det inte bara beror på sjunkande tillgångar.

– De beviljade bidragen till enskilda forskningsprojekt har sjunkit därför att vi i stället har gjort större riktade satsningar, som Centrum för allergiforskning, etik i vården och uppbyggandet av Vårdalinstitutet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida