Kritiserade utbildningar för röntgensjuksköterskor får fortsätta

Kritiserade utbildningar för röntgensjuksköterskor får fortsätta
Universitet i Örebro har förbättrat röntgensjuksköterskeutbildningen.

Fler lärare med akademisk bakgrund och högre vetenskaplig nivå gör att Luleå och Örebro behåller sina examenstillstånd.

Det var när Universitetskanslersämbetet förra året granskade röntgensjuksköterskeutbildningar som Luleå tekniska universitet och Örebro universitet fick omdömet bristande kvalitet.

Läser uppsatser

Genom att gå igenom examensarbeten, intervjua studenter och lärare och låta dem göra en självvärdering framkom sådana svagheter i utbildningarna att de riskerade att förlora rätten att utfärda examen.

Bland annat saknade lärare, handledare och studenter kännedom om aktuell forskning. Flera examensarbeten hade bristande beskrivningar av den vetenskapliga grunden. En av utbildningarna fick även kritik för att den hade för låg förankring i röntgensjuksköterskans profession.

Insats gav utdelning

Med omfattande åtgärdsprogram har de båda universiteten lyckats vända den negativa trenden. Nu finns fler förberedande kurser i uppsatsarbete, stöd för handledare och ett tydliggörande av radiografins vetenskapliga grund. De får nu betyget hög kvalitet.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ

  • Utvärderar all högre utbildning enligt nationella examensbeskrivningar
  • Data insamlas från studenters självständiga arbeten, lärosäternas självvärderingar, studentintervjuer och enkäter till tidigare studenter.
  • Processen tar ofta 10-14 månader
  • Omdömet ges i en tregradig skala från mycket hög kvalitet, hög kvalitet till bristande kvalitet.
  • De med bristande kvalitet riskerar indraget examenstillstånd.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida