Kulturskillnader orsakar gnissel

7 november 2012

Skillnader i vårdkultur mellan den högteknologiska intensivvårdsavdelningen, iva, och den ”vanliga” vårdavdelningen är stor. Något som inte gynnar vare sig samarbetet eller omhändertagandet av patient och närstående. För att minska glappet och det gnissel som olikheterna för med sig, krävs en trygg och sammanhållen vårdkedja med ett bättre samarbete. Den slutsatsen drar intensivvårdssjuksköterskan Marie Häggström i sitt avhandlingsarbete.

Avhandlingen heter Att organisera en trygg och sammanhållen vårdkedja mellan intensivvård och allmän vårdavdelning.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida