Kunskapsbank om könsstympning

Personal som kommer i kontakt med personer från kulturer där könsstympning tillämpas kan nu skaffa sig mer kunskap på Socialstyrelsens webbplats.

20 oktober 2005

På Socialstyrelsens webbplats finns en kunskapsbank om könsstympning. Där får man veta i vilken ålder flickor från olika länder riskerar att bli könsstympade, vilka hälsorisker det innebär, aktuell forskning och mycket mer. Även utbildningsmaterial och beskrivningar av genomförda projekt kan hämtas där.

– Vi vill att de som möter de här flickorna och kvinnorna ska få mer kunskap om hur de ska bemöta, förebygga och agera, säger projektledaren Linda Lindenau på Socialstyrelsen.

Seminarier väcker intresse

Regionala seminarier om könsstympnng hålls under hösten; det första ägde just rum i Stockholm, näst i tur står Göteborg den 24 oktober, Umeå den 31 oktober och Malmö den 11 november.

– Det är hittills stor tillströmning till seminarierna. Särskilt många kommer från vården och det är vi glada för, säger Linda Lindenau.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida