Kunskapscentrum för prioriteringar

Ett nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg har börjat byggas upp i Linköping av Östergötlands läns landsting. Centret vill vara en motor för aktiviteter och projekt i landet samt verka för långsiktig kunskapsuppbyggnad när det gäller prioriteringar.

Det första konkreta resultatet är en just öppnad hemsida. Den berättar varför centret bildats och vad det ska syssla med samt om prioriteringsprojekt som pågår.

Där kan man också läsa om det nätverk för prioriterings-ansvariga inom kommuner och landsting som är under uppbyggnad, referensdatabasen för böcker och artiklar om prioriteringar, samt om höstens internationella konferens »Perspektiv på prioritering«.

På konferensen kommer metodfrågor och goda exempel från kommuner och landsting att tas upp och internationella föreläsare att delta.

Pengarna till uppbyggnaden av centret kommer från de medel som frigjordes då Spri las ner. Det bestämdes att Spris anslag i stället skulle gå till organisationer runt om i landet som arbetar med utveckling av olika slag. Östergötland anmälde sitt intresse och har som första och hittills enda mottagare fått fem miljoner kronor per år i tre år.

Föreståndare för Prioriteringscentrum är Per Carlsson, professor i utvärdering av medicinsk teknologi, särskilt hälsoekonomi.
Prioriteringscentrums hemsida nås på: http://lio.se/prioriteringscentrum

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida