Kurs för modiga chefer

7 februari 2005

– Det är de modiga cheferna som väljer att delta i det här programmet. De vågar utmana sitt ledarskap och pröva legitimiteten för det.

Det säger Helena Wallin, beteendevetare och en av kursledarna för Kliv. Kliv betyder kompetenta ledare i vården och är ett ledarutvecklingsprogram som vänder sig till chefer inom hälso- och sjukvården i Stockholms län.

Hon är imponerad av hur ledare i vården förmår att hitta nya arbetssätt – trots otydliga direktiv och ständiga krav på förändring.

– De är skickliga på att hitta otraditionella samverkansformer och trots att de arbetar i en hierarkisk organisation försöker de inte att befästa sina egna positioner. I stället söker de stöd hos varandra.

Helena Wallin uppfattar vårdens chefer som mer relationsinriktade än uppgiftsinriktade. Att många saknar stöd uppifrån blir tydligt under programmens gång. En del vet inte ens vem som är deras chef, och somliga är så hårt pressade att de är sjukskrivna.

Den som vill veta mer kan skriva till marie-louise.hall@sll.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida