Kvinnliga doktorander särbehandlas mer

8 mars 2004

Kvinnor som doktorerar känner sig särbehandlade på grund av sitt kön i dubbelt så stor utsträckning som sina manliga kolleger. Det visar en undersökning som gjorts inom ramen för Högskoleverkets projekt Doktorandspegeln.

Frågorna gäller om doktoranden blivit särbehandlad av andra doktorander, lärare, handledare och administrativ personal. Av kvinnorna har 45 procent känt sig särbehandlade i någon av dessa kontakter, medan 19 procent av männen svarar ja på samma frågor. www.hsv.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida