Kvinnliga mellanchefer mår sämre på jobbet

7 augusti 2000

De kvinnliga cheferna inom äldreomsorgen har den sämsta psykosociala arbetsmiljön bland alla chefer i kommunal verksamhet. Det har forskaren Kristina Westerberg
vid Umeå universitet kommit fram till i sin doktorsavhandling Den viktiga verksamheten – verktyg och motsättningar i kommunala mellanchefers arbete. Kvinnliga mellanchefer arbetar inom vård och omsorg och manliga inom underhåll och produktion. De upplever sin arbetsmiljö på olika sätt och det beror inte på könstillhörigheten utan på verksamheten. Det avgörande för upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön inom vård och omsorg är att arbetet inte är avgränsat utan består av kontakter med människor som ska samordnas på olika sätt.

Det kvinnliga ledarskapet inom äldreomsorgen har under 1900-talet bytt fokus från en social och medicinsk orientering till en mer managementinriktad.

– Kvinnorna har mannen som norm och lånar in en generell idé om hur ledarskap ska vara, i stället för att reflektera över vad just den här verksamheten kräver, säger Kristina Westerberg.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida