Kvinnoforskning i samlande bok

Karolinska institutets omfattande forskning om reproduktiv och perinatal hälsa presenteras i en ny bok.

Till universitetens och högskolornas uppgifter hör, förutom att undervisa och genom forskning ta fram ny kunskap, också att sprida sin forskning och föra ut den i samhället. Det är en uppgift som de själva anser sig vara rätt dåliga på.

Men nu ger Karolinska institutet i Stockholm ut Research 2004-2005, Reproductive and perinatal health care där ett 80-tal forskningsprojekt inom området reproduktiv och perinatal hälsa presenteras. Allihop är projekt som pågick eller avslutades på Karolinska institutet under 2004 eller 2005.

Här finns studier på allt från tonårsaborter, svenska barnmorskors möten med omskurna afrikanska kvinnor i Sverige, graviditet och föräldraskap efter lyckad in vitro-fertilisering, svenska hemförlossningar mellan 1992 och 2005, postpartum »blues« – depressiva symtom och anknytning. Men även forskning om matningsmetoders effekt på extremt lågviktiga spädbarn, samspelet mellan föräldrar och barn efter planerat kejsarsnitt, flera studier av afrikanska förhållanden och det stora projektet kvinnors upplevelse av barnafödande (kub-projektet).

Mellan oktober 2003 och december 2005 försvarades 14 doktorsavhandlingar och två licentiatavhandlingar inom reproduktiv och perinatal omvårdnad på Karolinska institutet.

I boken presenteras också 19 forskare och 23 forskarstuderande med foton och här finns listor på de vetenskapliga artiklar som de har producerat.

De båda professorerna Ulla Waldenström och Kyllike Christensson som har undertecknat förordet hoppas att skriften förutom att göra forskningen känd för kolleger, kliniker och studenter på både svenska och internationella universitet också ska stimulera till forskning och uppmuntra till samarbete och nätverkande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida