Kvinnohälsa

4 maj 1998

Författare Anna Hertting (red):
Titel Stressens olika ansikten Kunskap – insikt – handling.       
99 sidor
Förlag Folkhälsoinstitutet 1998.
Cirkapris 140 kronor 
ISBN 91-8856-308-1.

Långvarig stress och belastning kan ge besvär i både kropp och själ, det är en gammal sanning. Men all stress ger inte samma påverkan, och stress påverkar människor olika. Är till exempel kvinnor känsliga för stress på ett annat sätt än män? Det diskuteras i de olika uppsatser som ingår i den här antologin, som sammanställts på Samhällsmedicinska enheten i Örebro. I boken visas bland annat att det är viktigt att ta hänsyn till de delvis olika sociala villkor och levnadsmönster som råder i mäns och kvinnors liv.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida