Kvinnoklinik fick pris för bästa kvalitet

16 juni 1997

För första gången har Landstingsförbundet delat ut sitt kvalitetspris, Kvalitetsutmärkelsen Svensk hälso- och sjukvård 1997. Priset gick till kvinnokliniken vid Motala lasarett. I motiveringen sägs bland annat att kliniken har ett systematiskt arbetssätt där ständiga förbättringar gett påvisbart resultat och ökad vårdkvalitet.

Vidare pekar man på ett prestigelöst ledarskap som fungerar som ett bra föredöme, en systematisk kompetensutveckling som medfört större självständighet i yrkesutövningen och ett patientfokuserat arbetssätt som gjort patienterna delaktiga i utvecklingen av verksamheten.
Syftet med priset, som delades ut av Landstingsförbundets ordförande Lars Isaksson i slutet av maj, är att stimulera jämförelsen med olika organisationer och att lyfta fram goda exempel inom all offentligt finansierad svensk hälso- och sjukvård och tandvård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida